Adatkezelés

A Tectake cégcsoport törődik a felhasználói személyes adatainak védelmével. Ezért a személyes adatok feldolgozásakor végzett valamennyi művelet során (pl. gyűjtés, feldolgozás és továbbítás) betartja az irányadó uniós és magyar jogszabályokat – különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete - a továbbiakban, mint: GDPR).

Jelen tájékoztató áttekintést nyújt arról, hogy milyen személyes adatokat kérünk a felhasználóktól a www.tectake.hu weboldalunkon (a továbbiakban: Weboldal), valamint egyéb felületeinken (pl. Facebook, Instagram), illetve hogyan használjuk és továbbítjuk ezeket a személyes adatokat, hogyan szerezhetnek az érintettek információkat a szolgáltatott adatokról, és milyen biztonsági intézkedéseket teszünk a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

1. A weboldal üzemeltetője, adatkezelője

A jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelések tekintetében a személyes adatok kezelését a Tectake Hungary Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út.52; cjsz: 01-09-386657; képviseli: Martin Viktorin, ügyvezető; kapcsolattartás: mail@tectake.hu; a továbbiakban: „Tectake”) végzi.

A Tectake cégcsoport szintű adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: datenschutz@tectake.de

A személyes adatok védelmével és az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos megkereséseiket, kérdéseiket a felhasználók az alábbi elérhetőségek valamelyikére küldhetik:

 • postacím: 1036 Budapest, Bécsi út.52
 • e-mail: mail@tectake.hu[az oldal teteje]

2. Személyes adat

A személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, telefonszám, banki adatok, IP cím.

[az oldal teteje]

3. Egyes adatkezelések, adatkezelési célok

3.1. Naplófájlok által rögzített adatok

Weboldalunk használatakor az alábbi adatokat naplófájlként rögzítjük a weboldal szerverén:

 • információk a böngésző típusáról és a használt böngésző verziójáról;
 • a weboldal felkeresésének felbontása;
 • a felhasználó operációs rendszere és egyéb információk a használt végberendezésről;
 • Felhasználó IP címe;
 • a hozzáférés időtartama;
 • az a weboldal, ahonnan a felhasználó rendszere elérte weboldalunkat;
 • a felhasználó által a honlapunkon felkeresett webhelyek.

Az így gyűjtött adatokat kizárólag belső, rendszerműködtetéssel kapcsolatos, valamint statisztikai célokra használjuk fel. Az adatok nem kerülnek tárolásra a felhasználó egyéb személyes adataival együtt.

A naplófájlokban tárolt adatok a weboldal működőképességét, funkcionalitását is biztosítják. Ezeket az adatokat felhasználjuk weboldalunk optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására. A naplófájlok által rögzített adatokat nem használjuk fel marketing célokra.

A naplófájlokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti adatkezelés iránti az oldal megfelelő működéséhez, statisztikai adatok gyűjtéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítése érdekében kezeljük.

Az adatok törlésre kerülnek, amint azok gyűjtése már nem szükséges a cél eléréséhez:

 • a webhely működésének biztosítása céljából történő adatkezelés a munkamenet bezárásával befejeződik;
 • a naplófájlokban tárolt adatok legfeljebb 7 nap elteltével törlésre kerülnek.

Amennyiben a naplófájlokban rögzített felhasználói IP-címek törlésre kerülnek vagy azokat megváltoztatják, úgy azok már nem rendelhetők hozzá a webhelyet böngésző klienshez.

Tekintettel a tényre, hogy az adatok kezelése, mentése szükséges a weboldal működéséhez, így az érintett nem tud tiltakozni ezen adatkezeléssel szemben.

3.2. Regisztráció

A felhasználók regisztrálhatnak a Weboldalunkon annak érdekében, hogy a kapcsolódó kényelmi szolgáltatásainkat igénybe tudják venni.

A regisztráció az alábbi személyes adatok megadásával lehetsécookges:

 • név*,
 • email cím*,
 • jelszó*,
 • számlázási adatok (név/cégnév, cég esetén adószám, számlázási cím),
 • szállítási adatok (név/cégnév, szállítási cím, telefonszám).

Fentieken felül a regisztráció dátuma és időpontja is mentésre kerül.

A *-gal jelölt adatok megadása a regisztrációhoz mindenképp szükséges.

A regisztrációval a felhasználó tudomásul vette jelen Adatvédelmi Tájékoztatónkat a regisztrációs űrlapon és "Küldés" gomb megnyomásával kifejezetten hozzájárul, hogy adatait a regisztrációt követően a következő célokra lehet felhasználni:

 • megrendelések megvalósítása,
 • kívánságlista mentése,
 • weboldal kezelése.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

Az adatokat töröljük, amint azok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyre gyűjtöttük őket, így a regisztráció törléséig vagy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az adatkezelési hozzájárulásuk visszavonása következtében a regisztrációjukat (fiókjukat) is töröljük, viszont a vásárlásokkal kapcsolatos adataikat a 3.3. pont szerint továbbra is kezel(het)jük.

3.3. Vásárlások

A weboldalon keresztüli vásárlások kapcsán az alábbi adatokat kezeljük:

 • számlázási adatok (név/cégnév, cég esetén adószám, számlázási cím),
 • szállítási adatok (név/cégnév, szállítási cím, telefonszám),
 • vásárlás adatai,
 • fizetési adatok.

Amennyiben Ön regisztrációval rendelkezik, úgy a weboldalra történő bejelentkezést követően automatikusan az Ön regisztrációjának adatait használjuk a vásárlás kapcsán.

A vásárlások adatainak kezelése a szerződések teljesítése, valamint az irányadó polgári jogi, fogyasztóvédelmi, számviteli, adójogi és a kapcsolódó eljárási jogszabályok teljesítése érdekében szükséges, így ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) és c) pontja.

Amennyiben Ön az adott vásárlás kedvezményezettje (az Ön részére kerül kiszállításra a vásárolt termék, azonban azt nem Ön rendelte), vagy a vásárló jogi személy kapcsolattartója, úgy az adatait a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkre alapozva kezeljük, a GDPR 6. cikk (1) f) pontjának megfelelően.

A vásárlások adatait töröljük, amint azok már nem szükségesek a szerződések és/vagy az egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez.

Tájékoztatjuk a vásárlások kapcsán felmerülő adatkezelésekkel érintett személyeket, hogy személyes adataikat jogaink védelme, belső nyilvántartásaink és ellenőrzések céljából, jogos érdekünkre alapozva az általános elévülési idő (5 év) lejártát követő év végéig kezeljük. Bírósági, hatósági vagy egyéb eljárás esetén jogos érdekünkre alapozva, az eljárásokhoz szükséges időtartamig kezeljük az előbbiekben megjelölt időtartamon túl is.

3.3.1. Fizetési adatok

A fizetési adatok kezelése egyes fizetési megoldások esetén különbözőek, a fizetési adatokat a vásárlási adatokkal együtt kezeljük, az ott leírtaknak megfelelően az alábbi eltérésekkel:

a) Fizetés banki átutalással

Amennyiben Ön banki átutalással fizet, úgy az utalás alábbi adatait kezeljük belső nyilvántartásunkban:

 • bankszámla tulajdonos neve,
 • bankszámlaszám,
 • utalási adatok (pl. összeg, utalás időpontja).

Felhívjuk figyelmét, hogy az utalási adatok külön, belső nyilvántartásunkon kívül a bankunknál, az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; weboldal: www.unicreditbank.hu; a továbbiakban: „UniCredit” / „UniCredit Bank”) is elérhető, amelyhez hozzáféréssel rendelkezünk.

b) Bankkártyás fizetés PayU-n keresztül

A bankkártyás fizetés során Önt továbbítjuk a PayU fizetési felületére, ahol a fizetéshez szükséges bankkártya adatait kell megadnia. A fizetés kapcsán PayU részére a fizetendő összeget, valamint a vásárlás azonosítóját továbbítjuk, az Ön vásárlása kapcsán további rendelkezésünkre álló adatot nem. A fizetési felületen megadott bankkártya adatokat a PayU nem továbbítja részünkre, kizárólag a fizetés sikerességét vagy sikertelenségét küldi vissza a vásárlás egyedi azonosítójával.

A PayU a bankkártyás fizetés tekintetében önálló adatkezelő, adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető el: https://hungary.payu.com/privacy-policy-hungary/

c) Fizetés utánvéttel

Utánvételes fizetés esetén a csomag kiszállítását végző csomagszállítási szolgáltató végzi a megrendelt termékek vételárának átvételét, így az egyébként továbbított szállítási adatokon túl a csomag vételárát is továbbítjuk a csomagkiszállítást végző partnerünk részére.

3.4. Kapcsolatfelvétel

A felhasználók jogosultak a weboldalunkon található e-mail elérhetőségeinken felvenni velünk a kapcsolatot, amely során az alábbi adatokat kezeljük:

 • név,
 • e-mail cím,
 • levelezés.

A kapcsolatfelvétel, valamint az ezt követő levelezések során keletkező adatokat az érintettel való kapcsolattartás, a kérdések megválaszolása, kérések teljesítése, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében, továbbá jogaink védelme, belső nyilvántartásaink, ellenőrzések és minőségbiztosítás céljából jogos érdekünkre alapozva kezeljük, valamint jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében is kezeljük, vagyis az adatkezelés jogalapja ezen adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) c) és f) pontja.

A fentieknek megfelelően a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás körében kezelt adatokat az általános elévülési idő (5 év) lejártát követő év végéig kezeljük. Bírósági, hatósági vagy egyéb eljárás esetén jogos érdekünkre alapozva, az eljárásokhoz szükséges időtartamig kezeljük az előbbiekben megjelölt időtartamon túl is.

3.5. Hírlevél

A felhasználók, valamint a weboldalon regisztrálók is a regisztráció során feliratkozhatnak a közvetlen üzletszerzési célból küldött elektronikus hírlevelünkre, amely hírlevélben a feliratkozókat tájékoztatjuk aktuális akcióinkról, speciális ajánlatainkról, kínálatunk változásáról, valamint egyéb webshopunkkal kapcsolatos információról.

A hírlevélre való feliratkozás kizárólag a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, valamint az alábbi személyes adatok kezelésével lehetséges:

 • név,
 • e-mail cím.

A hírlevelekkel kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett személy hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) a) pontja.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés kizárólag a hírlevélre való feliratkozás időtartamáig, valamint a személyes adatok hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a hírlevélről bármikor le tudnak iratkozni a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy az alábbi e-mail címen is: mail@tectake.hu

Ön a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten hozzájárul, hogy webjelzőkkel ellátott hírleveleket küldjünk az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélként küldött e-mailekben nyomkövetőket (webjelzőket) helyezünk el, amelyről részletes információ elérhető a Cookie Tájékoztatóban, ami jelen Tájékoztató 1. számú mellékletét képezi.

3.6. Nyereményjátékok

Tájékoztatjuk, hogy Facebook oldalunkon (elérhető: facebook.com/tectake) meghirdetett nyereményjátékok (a továbbiakban: „Játék”) lebonyolítása során a Játékban résztvevők (a továbbiakban: Játékos) által megadott alábbi adatokat kezeljük:

 • Facebook profil adatok: név, azonosító, profilkép,
 • nyertes játékosok esetén: nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatok: név, szállítási cím, telefonszám.

A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett hozzájárulásukat (GDPR 6. cikk (1) a) pont) adják ahhoz, hogy a Játék lebonyolítása érdekében a Játék lezárásáig az adataikat kezeljük. A nyertes Játékosok adatait a Játék lezárását követően a nyeremények átadása érdekében a nyertes Játékossal létrejövő szerződés (GDPR 6. cikk (1) b) pont), valamint felmerülő jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pont) a jogszabályokban meghatározott ideig, de legalább az általános elévülési idő (5 év) lejártát követő év végéig kezeljük.

Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak, hogy a nyertes Játékos nevét a sorsolást követően közzé tegyük Facebook oldalunkon.

Részletes információ az egyes Játékok kapcsán az adott Játék játékszabályzatában elérhető.

3.7. Sütik, pixelek, egyéb technológiák

A Weboldalon különböző technológiákat használunk, amely az Ön személyes adatainak felhasználásával jár(hat), erre vonatkozó részletes tájékoztatónk elérhető az 1. számú mellékletben.

[az oldal teteje]

4. Adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokat az alábbi partnereinkkel osztjuk meg és/vagy az alábbi partnereink érhetik el, akik az Ön adatait, mint önálló adatkezelők kezelik a továbbiakban:

A csomagküldő szolgáltatást végző partnerek részére a megvásárolt termékek kiszállításához - utánvét esetén kifizetéséhez is - szükséges adatokat továbbítjuk.

 • - bankkártyás fizetési felület üzemeltetője: PayU S.A. (székhely: Poznań, Poland, 60-166 Poznań, at ul. Grunwaldzka 186,; weboldal: https://hungary.payu.com);
 • Google Ads - Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) és Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States) Google adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • Hotjar – analitikai, elemzési szoftver: Hotjar Ltd. (székhely: 3 Lyons Range-20 Bisazza Street-Sliema SLM 1640, Málta; adatkezelési tájékoztató: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/)
 • Criteo SA (székhely: Rue Blanche, 75009 Párizs, Franciaország; elérhetőség: dpo@criteo.com; adatkezelési tájékoztató: https://www.criteo.com/privacy/) – Criteo marketing szolgáltatások
 • etracker GmbH (székhely: Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germany; elérhetőség: info@etracker.com; adatkezelési tájékoztató: https://www.etracker.com/en/data-privacy/) – Signalize szolgáltatás
 • Microsoft Corporation (székhely: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; adatkezelési tájékoztató: https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement) – Bing Ads remarketing

Az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 • - weboldal hosting, üzemeltetés, felhőszolgáltatás – iWelt AG (székhely: Mainparkring 4, 97246 Eibelstadt, Deutschland; email: datenschutz@iwelt.de; adatkezelési tájékoztató: https://www.iwelt.de/datenschutzerklaerung/
 • online kommunikációinkhoz használt software üzemeltetője: MessengerPeople GmbH (székhelye: Herzog-Heinrich Str. 9, 80336 München, Németország; adatkezelési tájékoztató: https://www.messengerpeople.com/privacy/;
 • Google Analytics – analitikai, elemzési szoftver működtetése: Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) és Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States) Google adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Társaságunk a Nosto Solutions GmbH-val és Nosto Solutions Ltd-vel közös adatkezelést végez a Nosto szolgáltatás kapcsán, további részletek elérhetőek jelen Tájékoztató 1. számú mellékletében, valamint a Nosto adatvédelmi tájékoztatójában, amely az alábbi linken érhető el: https://www.nosto.com/privacy-policy/

Társaságunk részére az eMag.hu, valamint a MALL.hu továbbítja az oldalukon keresztül megvásárolt termékek kapcsán érkezett reklamációkat, amelyeket jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Fentieken felül harmadik személyek részére kizárólag jogi, pénzügyi, követeléskezelő partnereink, valamint hatóságok, bíróságok részére továbbíthatjuk, további harmadik fél részére történő továbbítás esetén előzetesen tájékoztatjuk vagy az adattovábbításhoz az Ön hozzájárulását kérjük.

[az oldal teteje]

5. Biztonsági intézkedések

A személyes adatok védelme érdekében számos biztonsági intézkedést teszünk.

Az általunk kezelt adatok fizikai és technológiai védelemben is részesülnek, annak érdekében, hogy azokhoz kizárólag a hozzáférésre felhatalmazott személyek férjenek hozzá. Informatikai rendszerünk egy dedikált hardveres tűzfal mögött helyezkedik el, annak érdekében, hogy megakadályozza a hozzáférést más internetes hálózatokhoz.

A személyes adatokhoz kizárólag azon alkalmazottjaink férnek hozzá, akiknek a feladataik elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Munkatársainkat biztonsági és adatvédelmi képzésben részesítjük.

Szabványosított SSL titkosítási technikát használunk a személyes adatok megszerzésére és weboldalunkon keresztüli továbbításához. A rendelési folyamat részeként a személyes adatok SSL titkosított kommunikáción keresztül kerülnek továbbításra, amelyet a böngészőben található zár szimbólum és a címsávban található https:// rövidítés jelöl.

Soha ne adja át jelszavát a weboldalunkhoz való hozzáférés érdekében harmadik feleknek, és tanácsos ezt a jelszót rendszeresen megváltoztatni. Ezenkívül semmiképp nem javasoljuk ugyanazt a jelszót használni weboldalunk eléréséhez, mint más jelszóval védett hozzáférési webhelyekhez (e-mail fiók, online banki szolgáltatások stb.). Amikor elhagyja webhelyünket jelentkezzen ki fiókjából és zárja be böngészőjét annak érdekében, hogy megakadályozza a felhasználói fiókjához való illetéktelen hozzáférést.

Felhívjuk figyelmét, hogy e-mailben történő kommunikáció esetén nem garantálhatjuk a teljes adatbiztonságot.

[az oldal teteje]

6. Az Ön jogai

Ha személyes adatait adatkezelőként kezeljük, akkor a GDPR értelmében Ön érintettnek minősül és az Ön személyes adatai kapcsán alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:

a) Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést adjunk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz (pl. adatkezelés célja, címzettek) hozzáférést kapjon.

b) Helyesbítéshez való jog:

Jogosult arra, hogy az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • Ön visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok jogellenes kezelése történt;
 • a személyes adatokat a Tectake-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Fentiek nem alkalmazandóak azokban az esetekben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Tectake-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezeléshez fűzűdő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
e) Adathordozhatósághoz való jog:

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a velünk kötött szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Ezen jogának gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ezen jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f) Tiltakozáshoz való jog:

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) e) vagy f) pontján alapuló (közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetén vagy az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén) személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Kérjük, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdése, észrevétele, panasza van vagy fenti jogainak valamelyikét kívánja érvényesíteni, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

 • email: mail@tectake.hu
 • postai cím: 1036 Budapest, Bécsi út.52
g) Jogérvényesítés

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatainak kezelése nem megfelelően történik vagy személyes adatainak kezelése kapcsán Önt jogsérelem érte, úgy jogosult:

 • bírósági út: egyéni ügyének elbírálása érdekében az illetékes törvényszékhez (illetékességkereső: https://birosag.hu/birosag-kereso) fordulni;
 • hatósági eljárás: panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: https://www.naih.hu).[az oldal teteje]

7. Jelen tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, valamint annak mellékletét egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. Ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze ezen a webhelyen az adatvédelmi nyilatkozat bármilyen változását.

Kelt.: 2021. szeptember 9.

Tectake Hungary Kft.


1. számú melléklet

Cookie (Süti) Tájékoztató

Jelen Tájékoztató célja, hogy ismertesse Önnel a www.tectake.hu weboldalon alkalmazott sütiket, pixeleket, valamint egyéb technológiákat.

1. Mik azok a sütik és tracking pixelek?

A weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, amelyek rövid szöveges fájlok, amelyeket a weboldalunk az Ön készülékén (pl. számítógép, mobiltelefon) tárol. A sütik különböző céllal működhetnek a weboldalakon, például a weboldal működéséhez szükségesek lehetnek, a weboldal használatát kényelmesebbé teszik vagy a weboldal üzemeltetője részére információt szolgáltatnak a weboldal felhasználók általi használatáról, segítenek releváns reklámokat megjeleníteni.

[az oldal teteje]

2. Weboldalunkon használt sütik típusai

Amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat az alábbi típusú sütiket használjuk:

 • munkamenet sütik (transient),
 • állandó sütik (persistent),
 • webjelzők (web beacon).

a) Munkamenet sütik

A munkamenet sütik automatikusan törlődnek amikor bezárja a böngészőt. Ide tartoznak különösen az úgynevezett session cookiek. Ezek tárolják az ún. session ID-t, amelyhez a látogatása során a böngészőből származó különféle információt társít a weboldal, a számítógép újra felismerhetővé válik, amikor Ön visszatér a webhelyünkre. A session sütik törlődnek, amikor Ön kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.

Munkamenet sütiket használunk annak érdekében, hogy weboldalunk felhasználóbarátabbá váljon. Weboldalunk egyes elemei megkövetelik, hogy a böngésző, amelyről meglátogatta, azonosítható legyen még akkor is, ha más webhelyekre váltott. Sütiken keresztül a következő adatokat tároljuk és továbbítjuk magunknak:

 • nyelvi beállítások,
 • kosárban lévő elemek,
 • bejelentkezési információk,
 • felhasználói munkamenet azonosító,
 • utoljára megtekintett kategóriák és termékek,
 • kívánságlista,
 • összehasonlított termékek.

A munkamenet sütik használatának célja a weboldal használatának egyszerűsítése a felhasználóink számára. A weboldalunk egyes funkciói (pl. kosár tartalma) sütik nélkül nem használhatóak, az ilyen sütik szükséges, hogy az Ön böngészőjét azonosítsák akkor is, ha Ön más webhelyre lép.

A technikailag szükséges munkamenet sütiket a weboldal működtetéséhez fűződő - a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti - jogos érdekünkre alapozva kezeljük, minden más sütit az Ön hozzájárulása esetén használunk, amely esetében a személyes adatait az Ön hozzájárulására alapozva kezeljük (GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint).

b) Állandó sütik

Weboldalunkon állandó sütiket is használunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználóink viselkedését elemezhessük az internethasználatuk során. Az állandó sütik automatikusan törlődnek megfelelő idő lejártát követően. Ilyen sütikkel a következő adatokat kezeljük:

 • IP cím,
 • beírt keresési kifejezések,
 • weboldal funkcióinak használata.

A hosszú távú sütik által kinyert adatokat olyan módon álnevesítjük, hogy azokat később nem lehet egy adott személyhez/készülékhez hozzárendelni. Az így kinyert adatokat nem tároljuk a felhasználó egyéb személyes adataival együtt.

Hosszú távú, különösen analitikai sütiket használunk weboldalunk és tartalmunk minőségének javítása érdekében. Az analitikai sütik segítségével megtudjuk Ön hogyan használja a weboldalt, és így folyamatosan optimalizálhatjuk kínálatunkat. E célokból a személyes adatokat az Ön személyes hozzájárulására alapozva kezeljük a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint.

Ön a böngészőjén keresztül be tudja állítani, hogy a sütiket elfogadja, letiltja vagy blokkolja, továbbá figyelmeztetést kérhet arról is, hogy a meglátogatott oldal sütiket állítana be. Böngészőjén keresztül meg tudja tekinteni, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett el az Ön eszközén.

c) Nyomkövetés / webjelzők

Egyes szolgáltatásaink nyomkövetést is használnak, valamint webjelzőket (nyomkövető pixel / web beacon). Ezek apró kódrészletek, amelyek képesek azonosítani és felismerni a böngésző típusát a böngészőazonosítóval. Ennek köszönhetően a szolgáltató láthatja, hogy mikor és hány felhasználó váltotta ki a weboldalon található pixelt, hírlevél esetében, hogy mikor nyitották meg az e-mailt, meglátogatták-e a weboldalt.

Ha meg szeretné tiltani az ilyen webjelzők használatát, úgy használhat olyan eszközöket, mint a web bugs, a webwasher, bugnosys vagy az AdBlock. A webjelzők letiltásához a hírlevélen állítsa be az e-mailkezelő programját úgy, hogy a HTML formátum ne jelenjen meg az üzenetekben. A webjelzők használatát úgy is elkerülheti, ha Ön offline módon olvassa el az e-maileket.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem fogunk webjelzőket felhasználni személyes adatainak begyűjtésére vagy ilyen adatok továbbítására harmadik fél szolgáltatóknak és marketingplatformoknak.

[az oldal teteje]

3. Marketing és elemzési célú technológiák

Analitikai és marketing softwareket használunk a weboldalunkon. Bizonyos adatok statisztikai és analitikai értékeléséhez, marketing célú felhasználásához a jelen pontban felsorolt elemzési eszközöket használjuk.

A szolgáltatók a megszerzett adatokat álnevesített formában rögzítik és kizárólag statisztikai értékelések céljából használják fel. Az alábbiakban ismertetett szolgáltatások jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az elemző szoftverek révén nyert adatok nem csoportosulnak és nem kapcsolódnak felhasználói profilok létrehozásához, kivéve, ha a weboldalunkon történő regisztráció során Ön hozzájárult az adatainak személyre szabott hirdetésekre való felhasználásához. Ebben az esetben az Ön adatainak a leírt szolgálatok általi gyűjtésének és feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Jogos érdekünk a weboldal használati statisztikák megszerzése és kiértékelése, mivel ezek szükségesek ahhoz, hogy a weboldalunkon kínált szolgáltatásokat és ajánlatokat folyamatosan javítani tudjuk, annak érdekében, hogy a lehető leginkább az ügyfeleink igényeinek megfeleljen. Az Adatvédelmi Tájékoztató 6. pontjából megtudhatja, hogyan lehet kifogást emelni az adatok kiértékelésével kapcsolatban a vonatkozó szolgáltatások vonatkozásában.

a) Google Analytics

Weboldalunkon a Google Analytics szolgáltatást, a Google Ireland Limited ("Google") webanalitikai szolgáltatását, szolgáltatást használjuk. A Google Analytics "sütiket" használ, amelyek a számítógépére helyezett szöveges fájlok, hogy segítsék a webhelyet annak elemzésében, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet a fent leírtak szerint.

A cookie-kat létrehozó, a felhasználó által a weboldal használatával kapcsolatos információkat általában az Egyesült Államok egyik Google-szerverére továbbítják és ott tárolják. Csak kivételes esetekben továbbítják a teljes IP-címet az Egyesült Államok Google-szerverére. A weboldal üzemeltetőjének kérésére a Google felhasználja ezeket az információkat a weboldal használatának értékelése, a weboldal üzemeltetői számára jelentések összeállítása és a webhely tevékenységével és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása céljából. A böngészőből a Google Analytics szolgáltatásban továbbított IP-cím nincs összekapcsolva más Google-adatokkal.

A felhasználók a böngészőjük megfelelő beállításával megakadályozhatják a sütik tárolását. Figyelmeztetjük azonban a felhasználókat, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudják teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

További információ a Google Analytics működéséről, valamint az alkalmazandó felhasználási feltételekről és az adatvédelmi irányelvekről: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html vagy https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=en

Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics szolgáltatást az anonymizeIP kiterjesztéssel használjuk a weboldalunkon, ezért az IP-címeket csak rövidített formában dolgozzuk tovább, hogy kizárjuk a személyekre való hivatkozásokat.

Abban az esetben, ha beleegyezését adta, úgy az úgynevezett „Eszközön keresztüli nyomon követést” használjuk a weboldalunkon tapasztalt felhasználói magatartás értékeléséhez. Ez azt jelenti, hogy különféle eszközökön keresztül is felismerhetjük Önt, mint weboldalunk regisztrált felhasználóját. A weboldalunkon történő regisztráció során személyazonosítót kapott. Ezt az azonosítót újra felismeri a Google Analytics, ha különböző eszközökről (például mobilról, táblagépről) jelentkezik be webhelyünkre. A Google egyesíti az Önről megszerzett adatokat a megfelelő azonosítóval, a hozzárendelt azonosító segítségével kizárólag álnevet ad, és elérhetővé teszi számunkra. Ezeket az álnévvel ellátott felhasználói profilokat arra használjuk, hogy személyre szabhassuk az Ön vásárlási élményét a weboldalunkon.

A felhasználók megakadályozhatják a Weboldal használatával nyert adatok (ideértve az IP-címeket is) továbbítását a Google-nek és az ilyen adatok Google általi feldolgozását azáltal, hogy letöltenek és telepítenek egy böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A böngészőbővítmény telepítésének alternatívájaként, különösen a mobil böngészőkben, megakadályozhatja az adatgyűjtést a Google Analytics segítségével a következő linkre kattintva: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ennek eredményeként egy úgynevezett opt-out cookie tárolódik az eszközén, amely megakadályozza az adatok jövőbeni gyűjtését a Google Analytics segítségével, amikor felkeresi ezt a weboldalt. Ezt az eljárást minden eszköznél külön kell elvégezni. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k törlése a böngésző beállításaiban azt eredményezheti, hogy a Google Analytics letiltó cookie-ja is törlődik, és újra kell aktiválnia.

A Google Analytics adatvédelmi beállításairól szóló tájékoztatás az alábbi linken érhető el: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=hu#zippy=%2Ca-cikk-tartalma

b) Hotjar

Weboldalunk a Hotjar webanalitikai szoftvert reklámcélból használja a Hotjar Ltd.-től (székhelye:3 Lyons Range-20 Bisazza Street-Sliema SLM 1640, Málta). A szoftver lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük látogatóink felhasználói magatartását, a kattintások, az egér mozgása és hasonló felhasználói magatartási adatok mérésével és elemzésével. Ugyanakkor a követőkód és a cookie-k segítségével nyert információkat továbbítják a Hotjar szervernek.

Ezek az információk elsősorban az eszközzel, a böngészővel, valamint a felhasználói interakciókkal kapcsolatos adatok, mint például az alábbiak:

 • eszköz IP-címe, típusa, képernyőjének felbontása;
 • a böngésző típusa és verziója, földrajzi helye;
 • weboldalak megjelenítéséhez előnyben részesített nyelv;
 • egér tevékenysége - mozgás, helyzet és kattintások;
 • tipikus naplófájl-adatok, például a tartomány, a megtekintett oldalak,
 • hozzáférés dátuma és ideje.

A kapott IP-címet a Hotjar eszköz automatikusan anonimizálja, és kizárólag ebben a különálló formában tárolja. Ezenkívül a webhely hozzárendel a látogatókhoz egy „egyedi felhasználói azonosítót” (UUID). Ennek eredményeként a Hotjar az ismételt látogatókat észleli weboldalunkon anélkül, hogy e célból kapcsolatot létesítene az Ön személyes adataival (például IP-címmel).

Használja a https://www.hotjar.com/opt-out linket annak megakadályozására, hogy a Hotjar összegyűjtse és felhasználja adatait.

Időről időre névtelenül megkérjük Önt, hogy a felmérés részeként adjon meg információkat a Hotjar eszközzel. Szükségünk van ezekre az információkra, hogy érdekesebb ajánlatot tudjunk készíteni az Ön számára, és termékeinket mindig naprakészen kínáljuk. Ezek a felmérések természetesen önkéntesek, az Ön adatait névtelenül szerzik be, és bizalmasként kezelik. A felhasználói azonosító kizárt.

c) Nosto

Weboldalunkon többek között a Nosto Solutions GmbH és Nosto Solutions Ltd webanalitikai szolgáltatását, a Nosto-t is használjuk.

A Nosto sütiket is használ, amelyeket a számítógépén tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését, valamint webjelzők használatát, amelyek lehetővé teszik a felhasználók weboldalunkkal, valamint hírlevelünkkel kapcsolatban tanúsított viselkedésének nyomon követését.

A weboldalunk és a promóciós e-mailek használatával kapcsolatos információkat rendszerint a Nosto szerverre továbbítják és ott tárolják.

A Nosto szoftverrel összegyűjtött adatok:

 • Regisztrált felhasználók esetében:
  • IP-cím / felhasználói azonosító - név és vezetéknév - irányítószám - ország - aktuális hely - e-mail cím - használt böngésző - interakció weboldalakkal (pl. Megtekintett termékek, áruk a kívánságlistán);
 • Hírlevél feliratkozók esetén:
  • interakció a reklám e-mailekben (pl. kattintott linkek);
 • Vendégek
  • IP-cím / felhasználó (névtelen).

Ha regisztrál a weboldalunkra, akkor a fentiekben megjelölt információkat felhasználjuk, annak érdekében, hogy Önt, mint regisztrált felhasználót azonosíthassuk.

Ezen kívül a fentiekben megjelölt információkat felhasználjuk annak értékelésére, hogyan használja weboldalunkat és promóciós e-mailjeinket, annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő ajánlatokat mutathassunk a weboldalunkon és a promóciós e-mailekben, valamint, hogy külön kiemelhessük őket.

A Nosto szolgáltatás használatának jogalapja a regisztrált felhasználók, valamint a hírlevél feliratkozók esetében az Ön kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Abban az esetben, ha még Ön nem regisztrált a weboldalunkon és nem iratkozott fel a hírlevelünkre ("vendég"), akkor a Nosto szolgáltatás csak az Ön IP-címét használja és más személyes adatot nem gyűjt. Ebben az esetben az Ön IP-címét anonimizálják, amelyet Nosto lerövidít, mielőtt összegyűjtené és átkerülne a Nosto szerverére. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra az Ön teljes IP címe. Kérésünkre a Nosto felhasználja ezeket az információkat a weboldalunk használatának értékelésére és névtelen jelentéseket készít a Weboldal tevékenységéről.

A vendégek adatainak fentiek szerinti felhasználása jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Az vendégek adatait a vendégek azon vélelmezett érdeke szerint dolgozzuk fel, hogy nem szeretne személyre szabott reklám címzettje lenni weboldalunkon. Másrészről további anonimizált adatfeldolgozást végzünk a felhasználók magatartásáról, weboldalunk egyes területeinek használatának intenzitásáról, annak érdekében, hogy a weboldalunkat, annak kínálatát folyamatosan fejlesszük, javíthassuk.

A Nosto adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.nosto.com/privacy-policy/

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja a Nosto által végzett adatkezelést: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A linkre kattintva beállításra kerül az Ön készülékén egy opt-out cookie a további adatkezelések elkerülése érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az összes cookie-t törli a böngésző beállításaiból, akkor az Ön böngészőjében beállított opt-out cookie-k is törlésre kerülnek, így azokat Önnek újra be kell állítania, ha nem szeretné, hogy az adatait ilyen módon kezeljük.

[az oldal teteje]

4. Retargeting és remarketing technológiák

Weboldalunkon úgynevezett retargeting, ill. remarketing technológiákat alkalmazunk, ezek az online marketing területén használt nyomonkövetési módszerek, amelyek során a weboldal látogatóit megcímkézik, majd más webhelyeken célzott reklámokkal ismét megszólítják.

Ezeket a technológiákat arra használjuk, hogy kínálatunkat még vonzóbbá tegyük és tájékoztassuk Önt az aktuális ajánlatainkról, amelyeket valaha is megtekintett webshopunkban és hogy ismételten a figyelmébe ajánljuk.

Az alábbi remarketing és retargeting technológiákat alkalmazzuk:

 • Google DoubleClick Remarketing-Pixel,
 • Google AdWords Remarketing,
 • Criteo,
 • Facebook Remarketing,
 • Google AdWords,
 • Conversion Tracking,
 • Bing Ads,
 • Seznam Sklik.

A retargeting szolgáltatás esetében egy cookie fájl kerül az Ön eszközére vagy böngészőjére, amely az Ön készülékét anonim módon azonosítja egy cookie ID segítségével és naplózza az Ön tevékenységét, viselkedését az interneten, különösen azt, hogy mely weboldalakat látogatta meg. Ezt a cookie ID-t - ami a felsoroltakat naplózza – a remarketing/retargeting szolgáltatók elolvashatják, kiértékelhetik és harmadik felek részére hasznosíthatják a kinyert adatokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy más webhelyeken is láthatja termékeink hirdetéseit vagy hasonló termékek ajánlásait harmadik fél szolgáltatótól, például személyre szabott hirdetési szalagcímekként.

A DoubleClick Remarketing és a Facebook-Remarketing esetében a webjelzők (webbugs, pixels) hasonló funkciót töltenek be, mint a sütik. A webjelzők elküldik az Ön IP-címét, internetcímét (URL), a webjelzők megtekintésének pillanatát, a böngésző típusát és a korábban telepített cookie-információkat a webjelzőket alkalmazó szolgáltató webszerverére.

A cookiek vagy webjelzők révén gyűjtött adatok, az Ön interneten való viselkedéséről nem használhatóak fel arra, hogy személyesen azonosítsuk Önt weboldalunk látogatójaként. Ezeket az információkat csak ajánlatunk javítására és a weboldalunkon tanúsított felhasználói magatartás értékelésére használjuk (pl. akciókra adott válasz); más okból nem használjuk fel, nem továbbítjuk harmadik feleknek. Ezek az adatok névtelenek, és nem kapcsolódnak a számítógépen vagy bármely más adatbázisunkban található személyes adataihoz.

Az ebben a bekezdésben leírt összes szolgáltatást reklám- és marketingcélokra használjuk azzal a céllal, hogy ajánlatunkat vonzóbbá, elérhetővé tegyük és kellemes vásárlási élményt nyújtsunk Önnek. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve a megfelelő kereskedelmi kommunikáció, valamint annak javításához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) a) és f) pont).

a) Google DoubleClick Remarketing-Pixel és Google AdWords Remarketing

Webhelyünkön Google DoubleClick Remarketing-Pixel és Google AdWords Remarketinget vagy hasonló Google szolgáltatásokat használunk. Ezekkel a szolgáltatásokkal reklámüzeneteket jeleníthetünk meg a webshopunkkal kapcsolatban, például az Ön számára érdekes termékajánlatokat tehetünk közzé más olyan szolgáltatók webhelyein, akik szintén használják (a továbbiakban: „Google Display partnerek”) ezeket a Google szolgáltatásokat.

Ezenkívül a Google AdWords Remarketing segítségével emlékeztethetjük Önt a megrendelés befejezésére, ha nemrégiben félbehagyott egy megrendelést e-boltunkban, bejelentve azt a többi felhasználó webhelyén a Google Display Hálózaton. Ez akkor történik, ha cookie technológiát használunk.

Erre a célra a Google egy kis számsorozatot (úgynevezett cookie ID) tárol a böngészőjében, hogy emlékezhessen Önre, mint weboldalunk felhasználójára, és más névtelen adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról. Tároljuk a cookie ID, és ez csak a böngésző egyedi azonosítására szolgál, és nem az Ön személyére. Az Önről szóló személyes adatokat nem ezek a szolgáltatások gyűjtik vagy tárolják.

A Google Remarketing-et a különböző eszközök közötti interoperabilitás érdekében használjuk, vagyis, ha például webshopunkban Ön a mobiltelefon készülékén kezdi meg vásárlását és laptopján fejezi be, akkor a fent említett, személyre szabott hirdetési üzenetekkel is megszólíthatjuk egy másik eszközön, amelyet használ. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha engedélyt ad a Google-nek az Ön web- és böngészőalkalmazásait összekapcsolja az Ön Google-fiókjával, valamint, hogy a Google-fiókjában található információkat felhasználja az interneten látható hirdetések személyre szabásához. Ebben az esetben a Google ezen bejelentkezett felhasználók adatait a Google Analytics adataival együtt felhasználja a remarketing célcsoportok listáinak létrehozása és meghatározása érdekében a különböző eszközök közötti interoperabilitás keretében.

A szolgáltatás támogatásához a Google Analytics ellenőrzött azonosítókat gyűjt ezekről a felhasználókról. A Google Remarketing, valamint a Google Analytics által gyűjtött adatok ideiglenesen egyesítésre kerülnek egymással, hogy a célcsoportok meghatározása érdekében.

Amennyiben Ön meg szeretné akadályozni, hogy a Google összekapcsolja az Ön web- és böngészőalkalmazásait Google-fiókjával, úgy ellenőrizze és módosítsa a Google-fiókjának adatvédelmi beállításait.

Annak érdekében, hogy webshopunk emlékeztethesse egy befejezetlen megrendelésére, semmilyen személyes adatot nem továbbítunk a Google-nak, hanem csak arra vonatkozó információkat, hogy az Ön cookie-azonosítójával a kosárban található termékek megrendelése megszakadt ("a kosár átadása").

A Google remarketing szolgáltatásairól, valamint az ezeken a szolgáltatásokon keresztül, Google által megvalósított adatkezelések részleteiről és a Google vonatkozó adatvédelmi irányelveiről további információt a http://www.google.com/policies/technologies/ads/ oldalon talál.

Véglegesen letilthatja a cookiek használatát a Google-n keresztül, ha letölti és telepíti a böngésző beépülő modulját az alábbi linkre kattintva: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

A Google Megjelenítési beállítások segítségével az alábbi linken szabályozhatja, hogy milyen üzeneteket láthasson, és letilthatja az érdeklődésen alapuló hirdetéseket: https://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html

b) Criteo

A Criteo-Services (a továbbiakban: „Criteo”) szolgáltatását is igénybe vesszük, amelyet a Criteo SA(székhely: Rue Blanche, 75009 Párizs, Franciaország; weboldal: http://www.criteo.com) nyújt. Ez a szolgáltatás a fent leírtakhoz hasonló, általános célú szolgáltatás, amely sok más harmadik fél szolgáltatót összekapcsol a hálózattal annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körű reklámüzenetet és más, felhasználó által célzott hirdetési eszközöket nyújtson.

A Criteo egy anonimizált böngésző cookie-t ("címkézést") helyez el, amikor böngészőjén keresztül Ön meglátogatja weboldalunkat. "Címkézett" felhasználóként ezután anonimizált azonosítót kap. A felhasználói viselkedés hozzárendeléséhez a felhasználókhoz álnevesített technikai azonosítót rendelnek, például:

A Cookie-azonosító és a Mobile Advertising ID csak azokat a termékeket követik nyomon, amelyeket Ön a weboldalunkon megtekintett, valamint az Ön által meglátogatott webhelyeket. Az ID segítségével lehetséges, hogy más, Criteo-t használó webhelyek felkeresésekor az Ön számára releváns hirdetést jelenjen meg. Az Ön által az ezen azonosítókhoz tárolt eszköz műszaki adatai alapján a Criteo különböző böngészőket is rendelhet ezekhez az azonosítókhoz, ha ugyanazon az eszközön futtatja őket ("Criteo Dynamic Retargeting").

A Criteo szolgáltatás kapcsán mi, azaz a Tectake Hungary Kft. és a Criteo SA, a GDPR-rendelet szerinti közös adatkezelőknek minősülünk, amelyhez kapcsolódóan – a GDPR 26. cikkének megfelelően - megállapodást kötöttünk.

A Criteo rendszere más webhelyeken is felismerheti és értekelheti böngészési viselkedését a technikai azonosítók alapján, amely technikai azonosítók által meghatározott körülményektől függően a Criteo más webhelyeken is felismerheti és értékelheti böngészési viselkedését. A Criteo ezen kiegészítő szolgáltatásaira nincs befolyásunk. Az erről szóló információk, valamint a Criteo szolgáltatásaival kapcsolatos további információk, a Criteo adatkezelésének a részletei és a Criteo adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.criteo.com/privacy/

Abban az esetben, ha szeretné a Criteo alkalmazást letiltani a böngészőjében, úgy azt a Criteo adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően megteheti (Disable Criteo services).

c) Facebook Remarketing

Webhelyünkön a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; a továbbiakban: „Facebook”) remarketing szolgáltatását is alkalmazzuk (Remarketing, Custom Audiences Remarketing). A remarketing szolgáltatás használatával megcélozhatjuk Önt a Facebook Ads segítségével, releváns hirdetéssel a Facebook közösségi média felületén.

Erre a célra a Facebook remarketing pixelét használjuk a weboldalunkon, ezáltal amikor meglátogatja weboldalunkat, a pixelen keresztül közvetlen kapcsolat jön létre a Facebook szervereivel, amely által a Facebook képes azonosítani Önt a böngésző azonosítója alapján és összekapcsolni azt az Ön Facebook-fiókjával, valamint a Facebookon tárolt egyéb adatokkal. A Facebook az adatok felhasználásával az Ön igényeinek megfelelő, személyre szabott reklámüzeneteket jelenít meg Önnek a Facebook felületein.

Nem tudjuk Önt személyesen azonosítani egy pixel segítségével, mert a remarketing pixelen keresztül nem tárolunk egyéb személyes adatot, csak az Ön böngészőazonosítóját.

A Facebook által végzett adatkezelés részleteiről és a Facebook adatvédelmi irányelveiről további információt az alábbi linken találhat: https://www.facebook.com/about/privacy/

A Facebook remarketing szolgáltatását – Facebook fiókjába történő bejelentkezését követően – kikapcsolhatja a Facebook profiljának beállításainál (https://www.facebook.com/settings/?tab=account).

d) Google AdWords Conversion Tracking

Fentieken felül használjuk a Google AdWords Conversion Tracking szolgáltatást, amely a Google Ireland Limited üzemeltet.

Abban az esetben, ha Ön rákattint a Google Adwords szolgáltatása keretében megjelenített hirdetésre, akkor egy cookie-t tárol el az Ön készüléke, amely 30 napot követően lejár és nem tartalmaz személyes adatot, nem lehetséges az Ön azonosítása ez által.

A Conversion Tracking szolgáltatás által a Google-lel azonosíthatjuk, hogy mely AdWords hirdetésekre kattintott és hogy ez a hirdetés átirányította-e a weboldalunkra. Minden AdWords-ügyfél más cookie-val rendelkezik, amelynek eredményeként a cookiek nem képesek nyomon követni az AdWords ügyfeleket az összes webhelyen. A cookiekat egyedi statisztikák készítésére használjuk azon ügyfelek kapcsán, akik AdWords hirdetéseken keresztül látogatják a weboldalunkat.

Abban az esetben, ha le szeretné tiltatni a Google AdWords Conversion Tracking használatát, azt az alábbi linken teheti meg: https://www.google.com/settings/ads/plugin

A Google AdWords Conversion Tracking szolgáltatásról, valamint a Google vonatkozó adatvédelmi irányelveiről további információt az alábbi linken talál: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

e) Bing Ads

Weboldalunkon a Microsoft Corporation (székhely: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; a továbbiakban: „Microsoft”) "Bing Ads" remarketing technológiáját is használjuk. A Microsoft egy konverziós cookiet helyez el az Ön készülékén, ha a weboldalt Microsoft Bing-hirdetésen keresztül éri el. A Microsoft és a Bing Ads ügyfelei ezáltal felismerhetik, hogy rákattintottak a hirdetésre és átirányították őket a webhelyünkre. Ily módon az érdeklődésének megfelelő célzott termékajánlatok és hirdetések révén újra elérhetővé válik a Microsoft és más "Bing Ads" vevői webhelyeken.

A konverziós cookiek által gyűjtött információ konverziós statisztikák létrehozására is felhasználásra kerül: meghatározásra kerül azoknak a felhasználóknak a teljes száma, akik a Microsoft Bing hirdetésre kattintottak és kerültek átirányításra a webhelyünkre. Ezenkívül más névtelen adatokat is gyűjtenek (például hányszor tekintették meg az oldalt, mennyi időt töltöttek a webhelyen). Nem gyűjt olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót.

Ha nem szeretné látni a Microsoft szolgáltatás által létrehozott hirdetést, akkor látogasson el a az alábbi Mircosoft leiratkozási oldalra: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=hu-HU

Az adatgyűjtést a Bingen keresztül is megakadályozhatja, ha letiltja vagy korlátozza a cookiek továbbítását az internetböngésző beállításaiban.

A Microsoft által végzett adatkezelésről, valamint adatvédelmi gyakorlatáról és a Microsoft által használt cookiekról további információt a Microsoft adatvédelmi irányelveiben talál: https://privacy.microsoft.com/hu-HU/privacystatement

[az oldal teteje]

5. Youtube

A weboldalunkon elérhetőek videók – főként a webshopban elérhető termékeink reklámozása érdekében -, amelyeket a YouTube csatornánkon osztunk meg és teszünk közzé a weboldalunkon YouTube LLC (székhely: 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA) technológiáját alkalmazva.

A videók integrálódnak a weboldalunkon anélkül, hogy cookiet állítanánk be a felhasználói viselkedés rögzítésére, ezért a YouTube által használt sütik kizárólag technikai sütik, amelyek szükségesek a videók lejátszásához.

[az oldal teteje]

6. Signalize

Ha az értesítési szolgáltatás használatával aktiválja a push értesítéseket ehhez a webhelyhez, akkor az értesítések rövid üzenetként jelennek meg az internetböngészőjén vagy a mobilkészülékének operációs rendszerén keresztül. Csak (pl. vevők száma) kerülnek továbbításra az üzenetek küldéséhez.

Ezeket az adatokat csak az Ön által aktivált értesítések kézbesítése céljából dolgozzuk fel, és megadhatja a kijelzővel kapcsolatos beállításokat. Az Ön hozzájárulása szükséges az adatok tárolásához. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az értesítések ellen bármikor tiltakozhat a böngészőjének vagy a mobileszközének beállításain keresztül. Az értesítésekről való leiratkozással kapcsolatos információk itt találhatók.

Annak érdekében, hogy személyre szabott értesítéseket küldhessük Önnek, az álnevesített felhasználói profilja alapján összegyűjtött beállításokat használjuk a nyomkövető pixelek felhasználásával és az Ön beleegyezése esetén cookiek felhasználásával, valamint az értesítési azonosító és a webhely felhasználói profiljának egyesítésével.

A követési technológiát a nevünkben végzett értesítések statisztikai elemzésére is használjuk, ez lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az értesítés kézbesítésre került-e és rákattintottak-e. Az így keletkezett adatokat a nevünkben Németországban dolgozza fel és tárolja az etracker GmbH, amely a Signalize szolgáltatást nyújtja. Az etracker független adatvédelmi ellenőrzésen és tanúsításon ment keresztül, amelynek eredményeként az ePrivacyseal tanúsítvánnyal rendelkezik. Az etracker adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

A személyre szabott értesítések küldésének a jogalapja, az Ön hozzájárulása, valamint a személyre szabott értesítésekhez, továbbá azok alapján statisztikák készítéséhez fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) a) és f) pont). Mivel látogatóink magánélete nagyon fontos számunkra, az adatokat, amelyek lehetővé tehetik az egyénhez való kapcsolódást, például IP-címet, bejelentkezési nevet vagy eszközazonosítót, a lehető leghamarabb névtelenné vagy álnevesítetté teszi a Signalize. A közvetlen személyes hivatkozás kizárt, az adatokat nem használjuk fel más célra és más adatokkal együtt sem továbbítjuk harmadik feleknek.

A fent leírt adatkezelés ellen Ön bármikor tiltakozhat a mail@tectake.hu-n.

[az oldal teteje]

7. reCAPTCHA

A "reCAPTCHA" szolgáltatást használjuk a weboldalunkon található űrlapok védelmére. Ezt a szolgáltatást a Google nyújtja.

Ennek a technológiának a segítségével megtudhatjuk, hogy a bemeneti felületeinkbe bevitt adatokat egy ember írta be vagy esetlegesen visszaélés történt.

Annak megállapítása érdekében, hogy a weboldalt egy személy használja vagy a visszaéléssel próbálkoznak, a Google többek között a következő információkat gyűjti, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat: böngésző felhasználói ügynöke (UA), IP-cím, monitor és képernyőfelbontás, böngésző nyelvkészlete, időzóna, várakozási idő, telepített böngészőbővítmények, Google-fiók, ha be van jelentkezve Google-fiókjába, a gépelési viselkedése és az egér mozgatása asztali számítógép esetén.

Ezeket az információkat csak akkor kezeli a Google, ha Ön a böngészőjében aktiválta az automatikus JavaScript letöltési lehetőséget. Ha letiltotta a JavaScript letöltését a böngészőjében, akkor semmilyen adat nem kerül továbbításra a Google számára, de ebben az esetben a weboldalunk "reCAPTCHA" funkciói nem állnak rendelkezésre.

A fentiekben meghatározott adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása, valamint az adatkezelés biztonságához fűződő jogi kötelezettségünk (GDPR 6. cikk (1) a) és c) pontok).

A "reCAPTCHA" szolgáltatás használatára a Google alábbi használati feltételei vonatkoznak: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=en

Kelt.: 2021. szeptember 9.

Tectake Hungary Kft.